Back to top

[12月2日视频直播讲座]那些年,我们一起走过的工科文献检索之路

2016-12-07

122日下午3:304:40,国际校区共11名本科生参与观看了浙江大学基础馆李懿老师主讲的主题为《那些年,我们一起走过的工科文献检索之路》讲座的视频直播。该讲座是以计算机学科为例,通过案例介绍工科专业文献的检索和获取方法。其中包括如何确定检索词及编制检索式,如何选择数据库及如何筛选高质量文献等。这是国际校区图书馆首次采用视频直播的方式让国际校区的师生共同参与浙大其他校区图书馆的讲座,今后我们将密切关注浙大图书馆各分馆学术活动,尤其是与国际校区各学院设置专业紧密相关的主题,为国际校区师生参与和观看提供条件和方便,届时欢迎诸位老师和同学积极参与!

 

 

                                                           国际校区图书馆