Back to top

Donors

04/08/2022

In 2023

FU Qiang, YAN Cui, Haining Library, LI Xianghua, SHI Junping, JIANG Wentao, China international book trading corporation, LONG Xianwen, WANG Xuehai, Zhang Zongxiang Painting and Calligraphy Institute, Haining Federation of Literary and Art Critics Association, TANG Feiyu, Caitriana Nicholson


In 2022

Ahmed EI-Hashash, Ryan P. Flanagan, Yao Feiran, Lu Youxiang, Sui Jiaqi, Tang Feiyu, Wang Jie, Xiao Yan, Liu Peiliang, Feng Boshi, Qian Juntao Institute of Art, Xu Xingbin Research Institute, Fang Xiangming, China National Science and Technology Materials Import and Export Corporation, Haining Library


In 2021

FENG Boshi, ZIBS, WANG Zhengren, HE Lianzhen, LIN Muyang, LIU Jue, LONG Xianwen, SAGE Publications, CIBTC

 

In 2020

XIAO Yan, WANG Minglu, FU Qiang, XIAO Wen, SHEN Chi,  Economic School of Zhejiang University, Editorial Department of Innovation, YUAN Fei

 

Before 2020 

Haining Library, Yidexuan Art Museum, Haining Museum, The National Library of China  ZHANG Zhihai,  CIBTC